„INSTAL-PROJEKT”
Biuro Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji

10-557 OLSZTYN
ul. Żołnierska 6/7
tel./fax (+ 48 089) 527 5937


Profil działania

Oferta usług:
 • projekty instalacji sanitarnych ( wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, gazu, instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
 • projekty obiektów instalacyjnych wraz ze specjalistyczną technologią (kotłownie opalane biomasą, olejem oraz gazem, węzły cieplne, wentylatorownie, pompownie, sprężarkownie, stacje uzdatniania wody),
 • projekty instalacji przemysłowych podziemnych i powierzchniowych, w tym miejskich i zakładowych sieci cieplnych w technologii tradycyjnej i rur preizolowanych, sieci kanalizacji przemysłowej,  odwadniającej i sanitarnej, wodociągów wody przemysłowej i pitnej ( ochrony p.poż.) oraz rurociągów czynników energetycznych (pary i kondensatu, gazów technicznych i palnych, sprężonego powietrza),
 • projekty obiektów gospodarki cieplnej, układów odzysku ciepła i rekuperacji ciepła, instalacji odpylających, osuszających i nawilżających
 • analizy gospodarki czynnikami pod kątem zmniejszenia zużycia energii oraz ochrony środowiska -separacji zanieczyszczeń, dezodoryzacji oraz zmniejszenia zapylenia, emisji, hałasu.
 • projekty technologiczne obiektów przemysłowych.
 • projektowanie konstrukcji inżynierskich oraz dróg osiedlowych i placów.
 • projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • projekty technologiczne obiektów przemysłowych.
 • kosztorysowanie.
 • doradztwo i powiernictwo inwestorskie.
 • nadzory.